Kontaktné údaje

dasmart, s. r. o.
Kvetoslavov 854
930 41 Kvetoslavov
Slovensko

Kontakty
Telefón: +421 907 286 659
E-mail: info@dasmart.sk

Fakturačné údaje

Obchodné meno: dasmart, s. r. o.
Sídlo spoločnosti: Kvetoslavov 854, 930 41 Kvetoslavov

IČO: 53026071
IČ DPH: SK2121225183 (platiteľ DPH)

Spoločnosť zapísaná dňa 02.04.2020 v Obchodnom registri, vedenom Okresným súdom v Trnave, oddiel Sro, vložka 46534/T.

Bankové spojenie
Peňažný ústav: UniCredit Bank a.s.
IBAN: SK47 1111 0000 0016 2068 7004
BIC (SWIFT): UNCRSKBX
Číslo účtu: 1620687004 / 1111

Kontaktujte nás

nepovinný údaj